Групов портрет на участниците в младежкия обмен


„Revise Your Story” е първият международен проект, който екипът на фондация „ВИЗИОНЕР“ координира. С него организацията ни прави своята смела първа изява в света на програма Еразъм+ на Европейския съюз. За успешната му реализация значителен принос имаха и нашите опитни партньори, именно: “VIEWS International”, която се управлява от Белгия, и италианската организация от мрежата на „VIEWS“ – “VIEWS Italia”, Словенската асоциация на студентите с увреждания (DSIS) и Турската асоциация на зрително затруднените в областта на образованието (EGED).

За периода на изпълнение (февруари – юли 2019), проектът създаде много незабравими моменти за всеки един, станал част от проектните дейности. Най-голям отпечатък в съзнанието на всички обаче остави младежкият обмен, който се състоя от 12 до 19 април 2019 в гр. Сандански. От самото начало участниците, на възраст между 18 и 30 години, бяха заинтригувани от призива, закодиран в проектното заглавие – да преосмислят своите лични истории и посланията, които отправят с тях до различни публики. За постигането на тази цел, заложихме на усвояването и усъвършенстването на умения за публично говорене, построяване на автентични истории, работа в екип, комуникация на чужд език и др. лични умения, необходими за професионално и личностно израстване. Тези теми бяха част от програмата на младежкия обмен, която  беше фасилитирана от самите младежи посредством методи за неформално учене.

За седмицата, в която протече младежкият обмен, участниците:

  • се включиха в множество практически сесии, в които упражняваха различни аспекти от изкуството да се разказват истории (storytelling);
  • активно участваха в един продължителен и многопластов процес по приобщаване (inclusion) и
  • се запознаха с четири чужди култури.

В резултат се създадоха и разказаха много истории. Някои от тях бяха искрени и лични, други – плод на неограничените възможности на младежкото въображение. По този начин младежите, заедно с организациите, които ги подкрепяхме, разкрихме потенциала на разказвачеството (storytelling) да вдъхновява, да овластява, да мотивира и да свързва хората. Именно впрягайки този потенциал, работихме за постигането на основната цел на проекта – подпомагане на младежите в тяхното личностно и професионално развитие и в процеса на тяхното социално включване.

Особен акцент на младежкия обмен беше и визуалният аспект на всяка история. Това се оказа изключително ценно за младежите с увредено зрение, които бяха 70% от всички участници. С помощта на професионален фотограф, незрящите младежи имаха възможност да се упражняват да снимат, усвоявайки принципите на т.нар. сетивна фотография. Много от снимките и кратките видео материали, направени по този метод, са включени във видеото, отразяващо неподправения разказ на участниците за младежкия обмен.

За екипа на фондация „ВИЗИОНЕР“ 6-те месеца на проекта бяха време на постоянно учене и усъвършенстване, което ни накара да се чувстваме истински облагодетелствани. Вярваме, че и за младежите уменията и опитът, натрупани чрез участието им в този проект, ще имат благоприятно въздействие върху личния и професионалния им живот.

Но всичко това нямаше да се случи без финансовата подкрепа на програма Еразъм+ 2014-2020 на Европейския съюз, ключово действие 1, което създава условията за образователна мобилност на младежи. В базата данни на програма Еразъм+ информация за проект „Revise Your Story“ може да бъде открита с въвеждане на неговия уникален код 2018-3-BG01-KA105-061054. Ние от екипа на фондацията също ще се радваме да ви разкажем за този и други наши проекти и инициативи. Вие само ни попитайте!