Детайли

Име: Музиката в мен – подкрепа за таланти и включването им в креативната индустрия“, Договор №46/02.07.2020 г.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП www.activecitizensfund.bg

Идейни акорди на проекта

Живеем в интересни времена – преосмисляме себе си през обстоятелства, които подреждат света. Прагматиката и потребяването са основна форма на взаимодействие между хората, но тяхната формула взриви епидемията с Ковид-19 и провокира всички нас да се покажем доколко всъщност сме истински, себе си, свободни да избираме онова, което жадно мечтаем да правим и сме призвани да бъдем.

Такива философски мисли ни водеха, докато изкристализира идеята за проект „Музиката в мен!“. Той е за онези, които търсят как да изразят себе си, да се появят в света и да се заявят чрез музика, лирика, сценично присъствие. Проектът е в подкрепа на таланта, търсещ форма да избухне. Насочен е към хората с увредено зрение и към онези с ограничени възможности за достъп до специализирани музикални курсове, обучения и образователни програми.

Тематичен приоритет № 3: Овластяване на уязвими групи

Продължителност в месеци: 9 (от 15 юли 2020 до 15 май 2021)

Повече за проекта, целите и това, което предстои, представя екипът, въвлечен в музикалното приключение.

Цел: Подпомагане икономическото включване на млади музикални таланти от уязвими групи, вкл. хора със зрителни увреждания, чрез разгръщане на творческия им потенциал и развиване на комплексни знания и умения, необходими в креативната индустрия.

Участие в проекта

Практическите обучения са предвидени за 20 участника, избрани по следните критерии:

  • попадат в някоя от целевите групи
  • демонстрират изявен интерес за развитие в областта на креативната индустрия и по-специално музиката;
  • притежават силна мотивация и готовност за ангажиране с всички дейности, предвидени в проекта;
  • разполагат с компютър и притежават базови технически умения за пълноценно онлайн участие (вкл. хората със зрителни увреждания използват четяща програма).

Обученията са присъствени, но при интерес от страна на участници извън София, те ще бъдат стрийвани онлайн.

Записването за практическото обучение, уебинарите, творческите работилници, менторската и консултантска програма, участието в концерта става чрез попълване на апликационна форма

Целеви групи:

Хора със зрителни затруднения и хора със социални и икономически затруднения (в риск от бедност) с изявен интерес в областите музика, аудио монтаж и творческо писане (лирикс), мотивирани да развиват своя талант.

Учители и преподаватели, работещи с хора със зрителни увреждания и със социални и икономически затруднения, търсещи адаптирани и иновативни методически инструменти.

Още подробности за участието в проекта

Детайли:


Концерт

Май, 2021

Дейности

„Сцената е наша“ – концерт-премиера на създадените музикални произведения

Менторство и консултиране

Период: декември 2020 – март 2021

Създаване и подкрепа за реализиране на индивидуалните музикални произведения

Уебинари

Период: ноември 2020 – януари 2021

Серия от онлайн уебинари по теми, свързани с музикалната индустрия, с професионалисти и практици

Креативни работилници

Период: ноември 2020 – януари 2021

Практическа работа по индивидуалните музикални произведения
Практически насочена, съобразена със специфичните нужди на творци в сферата на музиката, и реализирана от опитни практици-професионалисти с увредено зрение

Обучение

Период: септември – октомври, 2020

Място: София, звукозаписно студио и онлайн стрийминг

Шест модулна, практически ориентирана обучителна програма, обхващаща цялостния процес за създаване на музикално произведение

Тази интернет страница е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието ѝ се носи от Фондация ВИЗИОНЕР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.