„Revise Your Story” е първият международен проект, който екипът на фондация „ВИЗИОНЕР“ координира. С него организацията ни прави своята смела първа изява в света на програма Еразъм+ на Европейския съюз. За успешната му реализация значителен принос имаха и нашите опитни партньори, именно: “VIEWS International”, която се управлява от Белгия, и италианската организация от мрежата на „VIEWS“ – “VIEWS Italia”, Словенската асоциация на студентите с увреждания (DSIS) и Турската асоциация на зрително затруднените в областта на образованието (EGED). За периода на изпълнение (февруари – юли 2019), проектът създаде много незабравими моменти за всеки един, станал част от проектните дейности. Най-голям отпечатък в съзнанието на всички обачеRead More →