Ние сме екип от активни младежи с нарушено зрение, водени от желанието да се развиваме и да споделяме своите опит и познания. За да реализираме желанието си, през 2016 г. основахме организация с нестопанска цел, която да представя нашата ясна визия за бъдещето. Затова се спряхме на името „ВИЗИОНЕР“.

Мисия

Нашата мисия е да подкрепяме младежите с нарушено зрение да развиват своя потенциал за постигане на професионална и социална реализация.

Визия

Реалност без предубеждения и стереотипи, в която младите хора са мотивирани да учат, да се развиват и да са отговорни към себе си и към обществото.

В какво вярваме?


Всеки човек притежава потенциал, но не всеки го владее

Талант, дарба, способност, сила – както и да го наричат, то се крие у всеки от нас. В нашата работа с младежи потенциалът на всеки един е ценен ресурс.

Личностното и професионалното израстване се нуждаят от постоянна грижа

Преди всичко е важна грижата към самия себе си. А ние винаги ще сме готови да подадем ръка на тези, които са осъзнали, че имат нужда от подкрепа.

Да учим сега, за да посрещнем с увереност бъдещето

Ние вярваме, че образоваността е лична, семейна и обществена отговорност, и че високите резултати се постигат чрез подкрепа и подходящо обучение.

Никога не е късно да научим нещо ново

Затова ние залагаме на предимствата на неформалното образование и личния пример.

Осигуряването на достъп е признаване на основни права

Образование, работа, изкуство, социален живот – във всички тези сфери достъпността има стотици измерения. Често достъпността не е въпрос на универсални, а на алтернативни решения. Нашите опит и познания помагат на държавни и бизнес организации да намерят решенията, които подобряват достъпа на хората с нарушено зрение до техните услуги.

По-уверени, по-информирани!

Тези, които се осмелиха да ни попитат, сега разбират по-добре света на хората с нарушено зрение. Очакваме и въпросите на тези, които все още се колебаят, и ще отговорим със същия ентусиазъм и професионализъм.

Цели

  • Подпомагане на социалната интеграция, личностната реализация и трудовата заетост на младежи в трудоспособна възраст и на лица със зрителни увреждания
  • Изграждане и разработване на подкрепяща среда за таланти
  • Съдействие за развитието на по-демократична бизнес среда за млади визионери в областта на културата, предприемачеството и науката
  • Разпространение и популяризиране на българския език и култура, както и на европейските културни ценности
  • Подпомагане на предприемаческото, културното и научното сътрудничество на национално и международно ниво

Дейности

  • Създаваме адаптирани обучения за младежи с нарушено зрение за подобряване на личните им умения, необходими в работна среда
  • Консултираме бизнеса, държавната администрация и неправителствения сектор как ефективно да комуникират с хора с нарушено зрение
  • Предоставяме менторство и обучения на млади таланти в различни области на изкуството за подкрепа на професионалната им реализация
  • Обменяме опит и експертни познания със сходни организации от България и чужбина
  • Активно участваме в информационни кампании и други инициативи, насочени към хората с увредено зрение