Уебинар 1: Елементарна теория на музиката – основни понятия

Дата на провеждане: 18 ноември 2020 (сряда)

Начален час и продължителност: 18:30-19:30 ч.

Презентатор: Катрин Димитрова 

Модератор: Панчо Карамански

С конкретни примери демонстрираме основни термини като ритъм, хармония, мелодия, структура, форма и тембър. Обясняват се спецификите на различните музикални жанрове и се посочват техните по-важни характеристики. Уебинарът помага, за да се ориентирате по-лесно в писането на мелодии за песен.

Уебинар 2: Креативният процес като работа в екип

Дата на провеждане: 25 ноември 2020 (сряда) 

Начален час и продължителност: 18:30-19:30

Презентатор: Дилян Манолов, докторант по “Психология на развитието”, младежки делегат на България в ООН, творческа личност с афинитет към писането, автор на стихове, сценарии за филми, моноспектакли, увлечен по актьорското майсторство. 

Кои са участниците в креативния процес, как си взаимодействат? Принципи на ефективната съвместна работа – комуникиране, даване на обратна връзка, подкрепа и др. Създаването като колективен процес – как да творчестваме заедно? Съвети, практики и подходи за успешна работа в екип, преодоляване на конфликти и надмогване на егото. 

Уебинар 3: Авторски права в музиката

Дата на провеждане: 2 декември 2020 (сряда)

Начален час и продължителност: 18:30-19:30 

Презентатор: адвокат Иванка Георгиева, 27-годишен опит в областта на защитата на авторски права. Член на Софийска адвокатска колегия, представител по индустриална собственост за България и ЕС, независим медиатор, съосновател и управител на фондация „Копирайт“ за защита на правата върху интелектуална собственост. Преподавател в УНСС и лектор към САК към Националния институт на правосъдието.

Модератор: Панчо Карамански

Разговорът с професионалист в областта на авторското право с фокус към музиката и защита правата на създателите на музикални произведения осветлява въпроси като: 

  • Какво е авторско право и какво е сродно?
  • Кой притежава тези права и как се отстъпват?
  • Какви са стъпките за защита от кражба и плагиатство?
  • Как се запазват права върху видеоклип
  • Какви права се отстъпват на продуцента?

Уебинар 4: Запис на вокали

Дата на провеждане: 9 декември 2020 (сряда)

Начален час и продължителност: 18:30-19:30

Презентатор: Панчо Карамански

Записът на вокали е един от “тънките моменти” в процеса по създаване на музикално произведение. Много компоненти са от значение, за да се получи добър резултат – от предразполагане на изпълнителя и подготовката му, през подбор на необходимата техника, до технически подходи при записа, чрез които да се усили качествения звук и подчертае красотата на изпълнението.

Уебинар 5: Изграждане на имидж и (само)промотиране

Дата на провеждане: 16 декември 2020 (сряда)

Начален час и продължителност: 18:30-19:30 ч.

Презентатори: Деяна Драгоева, доктор “Информационни науки и обществени комуникации”, с опит в ПР и креативната индустрия Пламена Петрова, докторант, журналист, радиоводещ, ПР и изследовател на музикалната хеви метъл сцена 

Модератор: Панчо Карамански

Уебинарът провокира мисленето за това какво е имидж, как и кой го създава и на каква основа се изгражда. Има ли връзка между известността и имиджа и каква е тя? Можем ли изобщо да контролираме и въздействаме върху това как ни възприемат другите и какъв образ се изгражда у тях за нас като изпълнители и творци? Как поддържаме репутацията си и доколко в днешни дни можем да разделим личния си от публични образ? 

Уебинар 6: Сторителинг или как да промотираме себе си като история

Дата на провеждане: 13 януари 2021 (сряда)

Начален час и продължителност: 18:30-19:30 ч.

Презентатори: Деяна Драгоева, доктор “Информационни науки и обществени комуникации”, с опит в ПР и креативната индустрия

Модератор: Панчо Карамански

Кои са лимитиращите ни вярвания, които ни пречат, за да създадем собствената си история? Как и пред кого промотираме себе си? Как да създадем истори, която да ни заяви като изпълнители? Сложни въпроси и трудни решения. Нама формула – има смелост да се опитва.